Fi Stockholms län

Vad är Fi Stockholms län?

Fi Stockholms län (FiSL) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Alla Fi-medlemmar som angett en adress i Stockholms län blir automatiskt medlemmar i Fi Stockholms län.

Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna. Hör av dig till stockholm@feministisktinitiativ.se för att få information om hur du kan få igång verksamheten i din Stockholmskommun!

Stadgar
PDF

Medlemsfrågor och information
Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se

Frågor till Fi Stockholms läns styrelse
Mejla styrelsen@fistorstockholm.se.

Kontakta valberedningen
Fi Stockholms läns valberedning når du på valberedning@fistorstockholm.se.

Feministiskt initiativ Stockholms läns styrelse

Ordförande
Linnéa Bruno

Vice ordförande
Rasmus Klockljung

Kassör
Alexandra Lundholm

Ledamöter
Rafael Altez
Elias Rudberg
Ella Selmani
Magnus Welander

Revisorer
Ordinarie:
Johanna Andersson
Karin Tennemar

Suppleant:
Björk Markström

Valberedning
Zabina Sjöström
Annika Nylén
Giggi Skyering
Lennart Markebo

Suppleanter:
Oskar Siri
Naurus Sultani