Särskilda uppdrag

Feministiskt initiativ Storstockholm söker här regelbundet personer till olika slags uppdrag. Det handlar om större och mindre uppgifter, med olika slags ansvar. Gemensamt är att de är obetalda.

Du ska ha tid att lägga någon timme om dagen på dessa uppdrag – och ofta blir det mer. Men eftersom det är volontärarbete är också flexibiliteten stor.

Aktuella uppdrag: samordnare evenemangsutskottet, samordnare medlemsutskottet

Ideell samordnare för evenemangsutskottet

Fi Stockholm och Fi Storstockholm söker dig som vill vara med och skapa våra fantastiska evenemang!

Feministiskt initiativ står inför en spännande valrörelse och Fi Stockholm och Fi Storstockholm söker nu två samordnare till evenemangsutskottet som vill arbeta med att projektleda och praktiskt genomföra våra olika evenemang. Det handlar både om större evenemang under året som 8 mars, 1 maj, Stockholm Pride och Järva politikervecka, men även mindre evenemang som medlemsmöten. Det kommer även anordnas olika evenemang i samband med valrörelsen. Uppdraget är ideellt och sker på uppdrag av Fi Stockholm och Fi Storstockholms styrelser.

Vi söker dig som är strukturerad, bra på att administrera och kan delegera. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av projektledning och att anordna olika evenemang. Du ska dela Feministiskt initiativs värdegrund och vara medlem i partiet. Feministiskt initiativ vill värna ett hållbart ideellt engagemang. Du bör därför ha utrymme att lägga ca 15–20 timmar per månad på uppdraget. Du kommer få stöd och handledning i ditt uppdrag av kontaktpersonerna i Fi Stockholms och Fi Storstockholms styrelser.

Sista ansökningsdag är den 22 oktober. Du anmäler ditt intresse genom att fylla i vårt ansökningsformulär. Har du frågor kontakta evenemang@fistorstockholm.se!

Ideell samordnare för medlemsutskottet

Nu stärker Feministiskt initiativ i Stockholms stad och län organisationen inför valet 2018. Vi finns i Stockholms kommunfullmäktige och har som mål att komma in i landstingsfullmäktige och i flera andra kommuner för att driva en rosa politik runt om i länet. En stor del av arbetet fram mot valet utförs i våra olika utskott. Därför söker vi samordnare för medlemsutskottet.

OM UPPDRAGET
Fi Stockholm och Fi Storstockholm söker två samordnare som tillsammans ska leda vårt gemensamma medlemsutskott. Den ena samordnaren ska ha fokus på lokalgrupper i Stockholms stad, medan den andra samordnaren arbetar med medlemsgrupper och kommunföreningar i länet. Arbetet är ideellt och det krävs att du har tid och energi att lägga ned på uppgiften.

Rollen som samordnare går ut på att projektleda utskottets arbete, hålla i möten och sköta kommunikationen med styrelser och övriga utskott. Det är styrelserna som sätter strategier och ramarna för vad utskottet ska göra, men samordnarna beslutar om och håller i den löpande verksamheten.

Du får stöd av din kontaktperson i styrelsen med de funderingar och frågor som kan finnas, och samordnarna bjuds in till regelbundna träffar med andra utskottssamordnare.

OM MEDLEMSUTSKOTTET
Fi Storstockholm och Fi Stockholm har ett gemensamt medlemsutskott, som har uppgiften att hjälpa lokalgrupper och medlemsgrupper. Det handlar om att stödja grupperna under uppstart och att sedan fungera som stöd med deras verksamhet. Utskottet hjälper också de medlemsgrupper i länet som vill bli kommunföreningar för att kunna gå till val.

Utskottet tar också hand om nya medlemmar, ansvarar för medlemsvärvning och kontakt vid evenemang, ordnar med Fika med Fi på Kungsholmsgatan.

Utskottet består av intresserade medlemmar som arbetar ideellt. Som det ser ut i dag behövs det värvas fler medlemmar till utskottet.

OM DIG
Du är välorganiserad, har god samarbetsförmåga och kan strukturera arbetet utifrån lösa ramar. Du ska vara trygg med att leda en grupp och projektleda ett verksamhetsområde. Du ska kunna samarbeta med en samordnarpartner och leda utskottets medlemmar i det gemensamma arbetet. Du ska vara trygg med att ta kontakt med medlemsgrupper/lokalgrupper och följa upp deras arbete.

TIDSÅTGÅNG OCH HÅLLBART ENGAGEMANG
Räkna med att uppdraget tar 4–5 timmar i veckan, men det kan skilja sig från vecka till vecka.

Feministiskt initiativ tror på ett hållbart engagemang och vet att det är lätt att arbeta för mycket, och det är din kontaktperson i styrelsen som hjälper dig att hitta balansen. Eftersom samordnaren liksom alla andra ideella arbetar mycket fritt finns dock ett eget ansvar för att hålla rimlig arbetsbelastning.

Fyll i din ansökan här. Frågor? Mejla ideellrekrytering@fistorstockholm.se!