Om oss

Vad är Fi Storstockholm?

Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Alla Fi-medlemmar som angett en adress i Stockholms län blir automatiskt medlemmar i Fi Storstockholm.

Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna. Hör av dig till stockholm@feministisktinitiativ.se för att få information om hur du kan få igång verksamheten i din Stockholmskommun!

Stadgar
PDF

Medlemsfrågor och information
Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se

Frågor till styrelsen
Mejla styrelsen@fistorstockholm.se.

Kontakta valberedningen
Fi Storstockholms valberedning når du på valberedning@fistorstockholm.se.

Fi Storstockholms organisation

Det är styrelsen som sköter de övergripande frågorna i regionen medan utskotten tar hand om det praktiska arbetet. Styrelsen väljs på årsmötet varje år medan utskotten består av de medlemmar som vill vara med och arbeta med verksamheten.

Just nu har vi följande utskott:

Vill du engagera dig i något av dem? Kom till en av våra aktiviteter eller läs mer under fliken ”Engagera dig”!

Feministiskt initiativ Storstockholms styrelse

Ordförande
Anna Göthner

Vice ordförande
Ann-Sofie Ericson

Kassör
Shukra Wall

Sekreterare
Johanna Piper

Övriga ledamöter
Zabina Sjöström
Jakob Möller

Valberedning
Johanna Andersson
Peter Berg
Kristin Löf
Hanna Matei