Kategori: Utskott och arbetsgrupper

Rättelse: datumfel

I listan över medlemsträffar (fliken ”På gång”) hade det råkat insmyga sig ett fel. Nästa medlemsträff är den 21 september och inget annat. Men nästa onsdag, den 14:e september, är det förstås möte för Kommun- och landstingsskuggningen!

Vill du skugga politiken i Stockholms kommuner och län?

Precis som Fi nationellt har en skuggriksdagsgrupp, har Fi Region Stockholm, FiRS, ett utskott som skuggar politiken i Stockholms kommuner och län. Skuggutskottets arbete innebär att vi följer kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktigs arbete och funderar över de frågor som tas upp där och tar ställning till dem. Den andra delen av skuggarbetet är att föra ut…

Möte med Bildningsutskottet 16 maj

Bildningsutskottet håller i FiRS arbete för att bilda och utbilda oss i politik. Vi tänker då att det inbegriper såväl Feministiskt initiativs politik specifikt som feminismen, andra ismer och strömningar, det lokala och det globala. Och, minst lika viktigt för oss där så många är nybörjare i politiken, hur man driver politik och kommunicerar den….

Uppstartsmöte för Almedalen 2011

Hej! Vill du komma och brainstorma kring idéer om vad vi vill göra på Almedalen 2011? Kanske också vara med och organisera en riktigt kul vecka som ligger lagom i början på sommaren? Datum: 26 februari 2011 Tid: 12:00–15:00 Plats: Kulturhuset, Teaterbaren Tillgänglighet: God Kontaktperson: Johannes Höier Sörensen, telefonnummer 0730363600, mail: johannes.hoier.sorensen@feministisktinitiativ.se