Kategori: Föreläsningar och seminarier

Panelsamtal – vad händer med rasismen egentligen?

Feministiskt initiativ bjuder in till en samtalsserie om antirasistisk feminism. Vi ser ett samhällsklimat där rasismen normaliseras. Vi ser till vår stora förskräckelse att Liberala Ungdomspartiet och Miljöpartiet bjuder in Sverigedemokraterna till antirasistiska demonstrationer. Vi ser att rasistiska partier bjuds in till skolor för att prata om sin politik. Vi ser hur media gång på…

Se på samtalet om etnisk profilering

Nu finns det panelsamtal om etnisk profilering som Fi Storstockholm höll tillsammans med ABF att se på ABF Play – varsågoda! Länk till filmen.

Samtal om etnisk profilering 10/12

Rasismen och sexismen breder ut sig i Sverige och Europa. Vi ser en ökad jakt på papperslösa, registrering av romer, våldsamma hatbrott på gatan, stereotyper i kulturen och fortsatt strukturellt förtryck på samhällets alla områden. Samtidigt frodas bilden av Sverige som ett jämställt och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter. Vad får det för konsekvenser…

Samtal om feministiskt föräldraskap 21/11

Är du nyfiken på vad ett feministisk föräldraskap kan innebära i praktiken? Hur viktig är föräldrars roll som förebilder? Hur kan en bemöta och förklara sexistiska och rasistiska situationer som barn möter i sin vardag? Äntligen!!! Nu bjuder Fi Storstockholm och ABF Stockholm in till ett samtal om hur normer och samhälleliga maktstrukturer påverkar barn…

Samtal om kvinnoporträtt i film 17/11

Feministiskt initiativ Storstockholm och Tjejfilm bjuder in till ett samtal om kvinnoporträttering i film. I samband med att Stockholms Filmfestival äger rum vill vi lyfta relevanta frågor angående porträtteringen av kvinnor på den svenska filmscenen. Hur påverkas den svenska filmbranschen av rådande könsnormer? På vilket sätt påverkas kvinnoporträttet i film av det allmänna sexualiserandet av…

Fi Storstockholm bjuder in: Gudrun Schyman om jämställdhet som mål och medel i kommunpolitiken

Välkommen till ett inspirerande möte med Gudrun Schyman, som kommer att handla om jämställdhetens betydelse i kommun och landsting och hur man arbetar för att öka den. Att den feministiska politiken är viktig på regional nivå är det ingen tvekan om: Det är i kommunerna och landstingen största delen av vår vardag bestäms. Där fattas…

Seminarium: Feministisk(a) psykologi(er)? Från könskillnader till kritiska perspektiv

En av de vanligaste referenserna till kön inom psykologin handlar om kön som en ”variabel”. Det har gjort att kön har kunnat ”mätas” och sättas i relation till andra fenomen. Denna typ av forskning kan enligt vissa leda till att ojämlika förhållanden ifrågasätts. Alltför ofta är dock denna typ av forskning med och fastställer skillnader…

Workshop: Feministisk argumentation II

Denna workshop är en fristående fortsättning på vårens workshop i feministisk argumentation. Efter en kort sammanfattning av vårens evenemang som fokuserade på argumentation ansikte mot ansikte kommer vi denna gång fokusera på argumentation i sammanhang med publik eller ett flertal mottagare. Hur ska vi formulera våra argument för att nå fram i feministiska frågor? Vi…

Föreläsning: Från en feminist på Västbanken

Feministiskt initiativ sätter igång med höstens aktiviteter på ABF! Anna Hellstrand har under 3 månader bott på Västbanken och verkat som följeslagare genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI), som syftar till att genom internationell närvaro dämpa våld, främja folkrätten och uttrycka solidaritet med utsatta grupper samt sådana individer och grupper som verkar…