Fi Storstockholm

Vad är Fi Storstockholm?

Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Alla Fi-medlemmar som angett en adress i Stockholms län blir automatiskt medlemmar i Fi Storstockholm.

Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna. Hör av dig till stockholm@feministisktinitiativ.se för att få information om hur du kan få igång verksamheten i din Stockholmskommun!

Stadgar
PDF

Medlemsfrågor och information
Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se

Frågor till Fi Storstockholms styrelse
Mejla styrelsen@fistorstockholm.se.

Kontakta valberedningen
Fi Storstockholms valberedning når du på valberedning@fistorstockholm.se.

Fi Storstockholms organisation

Det är styrelsen som sköter de övergripande frågorna i regionen medan utskotten tar hand om det praktiska arbetet. Styrelsen väljs på årsmötet varje år medan utskotten består av de medlemmar som vill vara med och arbeta med verksamheten.

Just nu har vi följande utskott:

Vill du engagera dig i något av dem? Skicka ett mejl!

Feministiskt initiativ Storstockholms styrelse

Ordförande
Björk Markström
Vice ordförande
Annelie Nordström
Kassör
Shukra Wall

Ledamöter
Johanna Granholm
Zabina Sjöström
Daniela Addison Smith
Malin Jonsson
Henric Södergren
Nora Axelsson Håkansson
Gabriella Olofsson
Babak Moradi

Suppleanter
Katarina Nyström
Maryem Nasri
Marie Nordquist Kastling
Frida Lindström
Karin Tennemar

Valberedning
Paulina Torres Huaiquimil