Fi Stockholms län

Vad är Fi Stockholms län?

Fi Stockholms län (FiSL) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Alla Fi-medlemmar som angett en adress i Stockholms län blir automatiskt medlemmar i Fi Stockholms län.

Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna. Hör av dig till stockholm@feministisktinitiativ.se för att få information om hur du kan få igång verksamheten i din Stockholmskommun!

Stadgar
PDF

Medlemsfrågor och information
Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se

Frågor till Fi Stockholms läns styrelse
Mejla styrelsen@fistorstockholm.se.

Kontakta valberedningen
Fi Stockholms läns valberedning når du på valberedning@fistorstockholm.se.

Fi Stockholms läns organisation

Det är styrelsen som sköter de övergripande frågorna i regionen medan utskotten tar hand om det praktiska arbetet. Styrelsen väljs på årsmötet varje år medan utskotten består av de medlemmar som vill vara med och arbeta med verksamheten.

Just nu har vi följande utskott:

Vill du engagera dig i något av dem? Skicka ett mejl!

Feministiskt initiativ Stockholms läns styrelse

Ordförande
Linnéa Bruno

Vice ordförande
Madelene Eriksson

Kassör
Erika Ring

Ledamöter
Ella Selmani
Frida Lindström Fager
Henric Södergren
Karin Tennemar
Rami Narte

Suppleanter
Alexandra Lundholm
Magnus Welander

Revisorer
Ordinarie:
Johanna Andersson
Lukas Lybeck Sköld

Suppleant:
Inger Raaby

Valberedning
Zabina Sjöström
Annika Nylén
Giggi Skyering
Lennart Markebo