Fi Stockholm

Vad är Fi Stockholm?

Fi Stockholm är en kommunförening inom Feministiskt initiativ. Alla Fi-medlemmar som angett en adress i Stockholms stad är automatiskt medlemmar i Fi Stockholm.

Fi Stockholm sitter i kommunfullmäktige i Stockholms stad och är en del av den rödgrönrosa majoritet som styr staden. Vår politik hittar du här och våra politiker här.

I några delar av staden finns det lokalgrupper, som driver politik och har medlemsverksamhet på stadsdelsnivå. Läs mer här.

Vill du ha kontakt med oss, läs mer under fliken Kontakt. Mejl till styrelse, valberedning och revisorer hittar du också här nedanför.

Stadgar
Fi Stockholms stadgar (pdf).

Fi Stockholms organisation

Det är styrelsen som styr Fi Stockholm mellan årsmötena. Det praktiska arbetet sköter utskotten (som är gemensamma med Fi Storstockholm). Styrelsen väljs på årsmötet varje år medan utskotten består av de medlemmar som vill vara med och arbeta med verksamheten.

Läs mer här om utskotten och hur du kan engagera dig.

Fi Stockholms styrelse

Verkställande utskottet
Ordförande Lisa Palm
Vice ordförande Mia Modig
Kassör Erica Lindblom
Arbetsledare Teresa Tot
Ledamöter
Alvaro Zagal
Antonia Simon
Awad Hersi
Mikael Tot
Sofia Bellucci Feijen
Övriga poster
Sekreterare Malin Ericson
Vice kassör Amanda Wickberg
 

Medlemsregisteransvarig Malin Ericson

Kontakta styrelsen

Valberedning

Kristin Tran
Monica Amante
Peter Berg
Tine Alavi
Zaynab Ouahabi

Kontakta valberedningen

Revisorer

Internrevisor Lotten Sunna
Internrevisor Emeli Backström
Auktoriserad revisor vakant

Kontakta revisorerna