Fi Stockholm

Vad är Fi Stockholm?

Fi Stockholm är en kommunförening inom Feministiskt initiativ. Alla Fi-medlemmar som angett en adress i Stockholms stad är automatiskt medlemmar i Fi Stockholm.

Fi Stockholm sitter i kommunfullmäktige i Stockholms stad och är en del av den rödgrönrosa majoritet som styr staden. Vår politik hittar du här och våra politiker här.

I några delar av staden finns det lokalgrupper, som driver politik och har medlemsverksamhet på stadsdelsnivå. Läs mer här.

Vill du ha kontakt med oss, läs mer under fliken Kontakt. Mejl till styrelse, valberedning och revisorer hittar du också här nedanför.

Stadgar och arbetsordningar
Fi Stockholms stadgar (pdf)
Arbetsordningar för Fi Stockholms medlems- och årsmöte, styrelse, valberedning, kommunpolitiska grupp och kommunfullmäktigegrupp (pdf)

Fi Stockholms organisation

Det är styrelsen som styr Fi Stockholm mellan årsmötena. Det praktiska arbetet sköter utskotten (som är gemensamma med Fi Storstockholm). Styrelsen väljs på årsmötet varje år medan utskotten består av de medlemmar som vill vara med och arbeta med verksamheten.

Läs mer här om utskotten och hur du kan engagera dig.

Fi Stockholms styrelse

Verkställande utskottet
Ordförande Lisa Palm
Vice ordförande Mia Modig
Kassör Viking Lindberg
Arbetsledare Teresa Tot
 
Övriga poster
Sekreterare Malin Ericson
Ledamöter
Amanda Wickberg
Antonia Simon
Mikael Tot
Simon Gozzi
Sofia Bellucci Feijen
Tabesh Motazed Keyvani

Medlemsregisteransvarig Malin Ericson

Kontakta styrelsen

Valberedning

Andreas Sellfors
Ilyas Khan
Peppe Carlsson
Sara Nilsson Dolah
Destina Sönmez

Kontakta valberedningen

Revisorer

Internrevisor Hedda Tingskog
Internrevisor Madeleine Eriksson
Auktoriserad revisor Lena Isik, Winthers revisionsbyrå

Kontakta revisorerna