Anmäl dig som aktivist

För att nå alla de medlemmar i Storstockholm som vill vara med och arbeta använder vi oss av ett särskilt informationsmejl till aktiva medlemmar.

Skriv upp dig på vår mejllista för aktivister!

* indicates requiredNär skickar vi ut Aktiv medlem-mejl?

För att efterlysa medlemmar som kan arbeta på olika arrangemang. Våra utskott anordnar aktiviteter, och det behövs folk som kan ställa upp med att sitta vid bokbord, blåsa upp ballonger, bära högtalare – eller vad det kan vara.

För att samla många medlemmar till de olika manifestationer och liknande som vi själva ordnar. Vi behöver vara många!

Hur funkar Aktiv medlem-mejlet?

Vi skickar ut mejl vid behov. Sådant som går ut i vanliga infomejlet kommer bara att dyka upp som påminnelser. Avsändare kan vara styrelsen eller något utskott. Det är bara Fi Storstockholm som kan skicka mejl – det går alltså inte att svara alla.